فعالیت پیش از بلندخوانی:

یکی از بچه‌ها که جلسه قبل حاضر بود، داستان را تا جایی که خوانده‌شده بود برای بقیه گفت. در حین قصه‌گویی او برخی نقاط مهم داستان مانند دلایل نارضایتی جوزف از پدرش، ویژگی‌های کتابخانه پر از پدر، رفتارهای پدر منظم، دلیل ناراحتی جوزف از پدر منظم و چرایی اهمیت در کمد برای او، با پرسش از بچه‌هایی که جلسه قبل حاضر بودند یادآوری شدند.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

به دلیل اختلاف سنی بچه‌های جدید این جلسه، با بچه‌هایی که معمولاً در نشست‌ها حاضر می‌شوند و عدم وجود ارزیابی قبلی از شیوه مشارکت بچه‌های جدید در گفت‌وگوها، به پرسش و پاسخ‌های دقیق در مورد جزئیات علمی این فصل ورود نشد.

در مورد ویژگی‌های شخصیتی و ظاهری پدر باهوش صحبت شد. پرسش‎هایی در مورد این‌که فکر می‌کنند پدر باهوش چه‌کارهایی می‌تواند انجام دهد؟ جوزف با پدر باهوش چه‌کار می‌کند؟ … طرح شدند. از بچه‌های بزرگ‌تر در مورد بعضی واژه‌ها مثل جام جهانی و دانش تئوری سؤال شد و توضیح داده شد تا این واژه‌ها برای کوچک‌ترها آشناتر شوند.

فعالیت پس از بلندخوانی:

از بچه‌ها خواسته شد چشم‌هایشان را ببندند، خودشان را در کتابخانه پر از پدر تصور کنند و بگویند چه چیزهایی می‌بینند، در کتابخانه به جوزف کمک کنند پدری که می‌خواهد را پیدا کند.

بعد چشم‌هایشان را باز کردند و قرار شد پدری را که جوزف دوست دارد به امانت بگیرد تصویر کنند.

مربی: سپیده قلی پور

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: