برنامه روز کتاب وکتاب خوانی در آموزشگاه شهدای قبرموسی، در حین برگزاری نمایشگاه کتاب برنامه‌های مختلفی برای دانش‌آموزان اجرا شد.

ازجمله بلندخوانی کتاب چه و چه و چه، یک بچه هماهنگ با بچه‌ها توسط خانم کونانی البته بالباس محلی، خواندن ابیات محلی و زبان لکی با دعوت از یکی از خانم‌های روستا و اجرای ایشان و در ادامه خواندن چهل سرو به زبان لکی برای بچه‌ها و در آخر بازدید از نمایشگاه که خیلی با استقبال

مربی: خانم کونانی

محل اجرا: آموزشگاه شهدای قبر موسی، کوه دشت، لرستان

بیشتر بخوانید: