فعالیت قبل از بلندخوانی:

پیش از بلندخوانی با نشان دادن تصاویر روی جلد و معرفی عنوان کتاب این سؤال را روی تخته برای بچه‌ها مطرح کردم که با دست‌هایمان چه‌کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟ بچه‌ها یک‌به‌یک چیزهایی که می‌دانستند را بیان کردند. ازجمله غذا خوردن، مسواک زدن، شانه کردن موها، علف دادن به حیوانات، نوشتن، دست دادن، یکی از آن‌ها هم گفت که وقتی درون دروازه می‌ایستم می‌توانم با دست‌هایم جلوی گل شدن توپ را بگیرم.

و هم‌زمان به کارهایی که نباید با دست انجام داد هم اشاره می‌کردند. ازجمله کتک زدن دیگران، هل دادن، چیزی پرتاب کردن، خط‌خطی و پاره کردن کتاب‌ها

 فعالیت حین بلندخوانی:

هنگام بلندخوانی بچه‌ها کارهایی که کتاب به آن اشاره‌کرده بود را اجرا می‌کردند.

زمان خواندن کتاب گاه و بیگاه به کارهای بدی که با دست‌هایشان انجام داده‌اند اشاره می‌کردند.

پس از توضیح ناشایست بودن این کارها، بچه‌ها یکی‌یکی دست در دست من گذاشتند و قول دادند که خطاهای خود را تکرار نکنند و در همین هنگام متوجه شدند که قول دادن هم یکی از کارهایی است که با دستمان انجام می‌دهیم.

سپس از آن‌ها پرسیدم که به‌جای زدن دیگران چه‌کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟ بچه‌ها با توجه به مطالبی که از کتاب فراگرفته بودند، پاسخ  دادند: صحبت کردن، مشورت با بزرگ‌ترها، دور شدن از فضا و شخص موردنظر …

فعالیت بعد از بلندخوانی:

پس از خواندن کتاب بچه‌ها روی برگه‌هایی که به آن‌ها داده بودم کف دست خود را نقاشی کردند و کارهای مثبتی که تابه‌حال انجام داده بودند اطراف آن نوشتند و هرکدام کنار آن بارنگ انگشتی چیزهایی کشیدند.

پس‌ازآن صورتک‌های شاد و غمگین روی چند برگه نقاشی کردم و بچه‌ها را به سه گروه تقسیم کردم، یک گروه با انجام نمایش پانتومیم کارهایی که با دست می‌شود انجام داد را نمایش می‌دادند و گروه دیگر صورتک‌ها را در دست داشتند آن‌ها را داوری می‌کردند. با بالا گرفتن صورتک غمگین نشان می‌دادند که کار آن‌ها نادرست بوده و بلعکس. یک گروه هم با توجه به کارهای خوب بچه‌ها یکدست به حلقه‌ی دست‌های دوستی که اثر دست بچه‌ها بود اضافه می‌کردند.

پس از انجام این فعالیت‌ها با بچه‌ها حلقه بزرگی تشکیل دادیم و دست در دست هم با ایجاد حلقه بزرگ دوستی ساعاتی را به بازی و شادی در کنار هم پرداختیم.

مربی: محبوبه اخلاصی

کرمان، جیرفت، روستای قاسم‌آباد، کتابخانه سپهر.

بیشتر بخوانید: