درباره‌ی شکل‌گیری کلمات و نحوه برقراری ارتباط بین ما با استفاده از کلمات صحبت شد و اینکه تصور دنیایی بدون کلمات و راه‌های مختلف ارتباط از طریق چهره، بدن، مغز چطور انجام می‌شود.

فعالیت بعد از بلندخوانی: یک پوستر احساسات را به بچه‌ها نشان دادم که حالت‌های مختلف را بهتر بشناسند و نقاشی بکشند. از احساسات خودشان و دوستانشان بنویسند و این که چرا آن احساس را دارند.

مشاهدات: خوشبختانه همه نقاشی‌ها شاد بود و علت آن را هم در زیر نقاشی‌ها نوشته بودند. یکی از بچه‌ها به هیچ وجه حاضر نشد کلمات محبت‌آمیز را بیان کند ولی این محبت را در چهره و با همکاری عالییش در فعالیت و نظافت کلاس نشان داد.

مربی: طاهره مدی

بیشتر بخوانید: