درباره‌ی شكل‌گيري كلمات و نحوه برقراري ارتباط بين ما با استفاده از كلمات صحبت شد و اينكه تصور دنيايي بدون كلمات و راه‌هاي مختلف ارتباط از طريق چهره، بدن، مغز چطور انجام مي‌شود.

فعاليت بعد از بلندخوانی: يك پوستر احساسات را به بچه‌ها نشان دادم كه حالت‌هاي مختلف را بهتر بشناسند و نقاشي بكشند. از احساسات خودشان و دوستانشان بنويسند و این که چرا آن احساس را دارند.

مشاهدات: خوشبختانه همه نقاشي‌ها شاد بود و علت آن را هم در زير نقاشي‌ها نوشته بودند. يكي از بچه‌ها به هيچ وجه حاضر نشد كلمات محبت‌آميز را بيان كند ولي اين محبت را در چهره و با همكاري عالیيش در فعاليت و نظافت كلاس نشان داد.

مربی: طاهره مدی

بیشتر بخوانید: