بلندخوانی کتاب گل‌های پیاده رو، سرپل ذهاب، خرداد 97

امروز با بچه‌ها کتاب تصویری گل‌های پیاده‌رو را مطالعه کردیم، دیدگاه‌های مختلف بچه‌ها درمورد کتاب خیلی جالب بود.

بعضی از بچه‌ها نظرشان این بود که دخترک به گل علاقه دارد و هرجایی گل می‌بیند می‌چیند.
یکی گفت: دخترک نماد خوبی است  وبقیه انسان‌ها گرفتار و درگیر زندگی خود هستن و او با دادن گل به مردم خوبی و مهربانی را در این دنیای سیاه رواج می‌دهد.

نظرات زیادی درمورد این کتاب گفتند این فقط دو نمونه از نظرات بچه‌ها بود.

مربی: شکوفه امیریان

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان سرپل ذهاب

بلندخوانی کتاب گل‌های پیاده رو، سرپل ذهاب، خرداد 97

بیشتر بخوانید: