هدف: آشناشدن با اعضای خانواده و طرز صحبت کردن نوزاد

فعالیت: کودکان با استفاده از اثر انگشتان دستشان اعضای خانواده‌ی خود را کشیده و رنگ آمیزی کردند.

واکنش: در این داستانک از یک مادربزرگ خواهش کرده بودیم در کلاس حضور داشته باشد، کودکان خیلی خوشحال بودند.

از مادربزرگ خواستیم برای کودکان لالایی و کتاب بخواند، زمانی که مادربزرگ کتاب می‌خواند همهٔ کودکان دور او جمع شده بودند تا صدا و تصویر کتاب را خوب بشنود و ببینند.

مربیان: اسدنژاد و انگوری

بیشتر بخوانید: