ابتدا تعدادی از واک‌ها را انتخاب کردیم و با کودکان مرور کردیم. بعد به کودکان واک “ز” را نشان دادیم و از آن‌ها پرسیدیم که به کدام واک شباهت دارد. که به واک “ر” اشاره کردند و ما هم واک “ز” را به آن‌ها معرفی نمودیم و از آن‌ها نام پرنده را پرسیدیم که کودکان همه گفتند کلاغ و ما به کودکان توضیح دادیم که زاغ است و درباره ویژگی‌های آن صحبت کردیم. بعد از معرفی واک “ز” مثال‌هایی مربوط به آن برای کودکان بیان کردیم که کودکان هم ما را مثل همیشه یاری کردند. از جمله: زنگ، زنگوله، زنجیر، زرنگ، زشت و …

سپس شعر واک “ز” را با کودکان تمرین و تکرار نمودیم. در مرحله بعد داستانک “روز تولد خاله خرسه” را برای کودکان بلندخوانی کردیم. کودکان هم به دقت گوش دادند. بعد از بلندخوانی پیرامون متن از کودکان سوال پرسیدیم. از جمله:

۱- پیشنهاد کاکا کلاغ برای تولد خاله خرسه چی بود؟

۲- آب از دهان و زبانش را افتاد یعنی چه؟

۳- خاله خرسه به چه شرطی به زنبورها کیک داد؟

۴- کار زنبورها چیست؟

که بعد از طرح سوال کودکان با ذوق و شوق داستان را تعریف کردند و به سوالات ما پاسخ دادند. آن‌ها زمان توضیح درباره سوال چهارم خیلی با صراحت و اشاره کردند که وقتی چیزی خیلی خوشمزه باشد آدم آب از دهان و زبانش راه می‌افتد. در آخر داستان هم به دلیل پیش زمینه‌ای که از پخش آوای زنبور برای آن‌ها ایجاد شده بود  آن‌ها شروع به وزوز کردند و آوای زنبورها را در آوردند.

فعالیت شیفت صبح: در شیفت صبح به کودکان درب زمزم دادیم و به آن‌ها آموزش دادیم که با آن زنبور درست کنند و ما مربیان هم با کمک شانه تخم‌مرغ کندوی زنبور درست کردیم و کاردستی صبح را تکمیل نمودیم.

فعالیت شیفت عصر: در شیفت عصر هم با کمک سی دی، الگوهای از پیش آماده شده و سیم تزیینی به کودکان آموزش دادیم تا زنبور درست کنند. یکی از کودکان بعد از تمام شدن کاردستی تعریف کرد که یکبار لانه زنبورها را خراب کرده است و خودش هم فرار کرده است  هیچ زنبوری هم نتوانسته او را نیش بزند.

مربیان: رمضانی، شریفی مقدم، عبدالله‌زاده، راشدی، فصیحی