دختر لر با لهجه‌ی شیرین خود داستان کتاب سفر به سرزمین وحشی ها را برای‌مان روایت می‌کند.