امروز هم بعد از خواندن کتاب «زمین عزیز من» با بچه‌ها بیرون رفتیم و بطری‌های خالی آب را که دیگران دور ریخته بودند، جمع کردیم و شستیم و با کاموا و چوب، جامدادی و لیوان درست کردیم. هم اطراف رو تمیز کردیم و هم از وسایل دورریختنی وسایل قابل استفاده ساختیم.

بلندخوانی کتاب زمین عزیز من – اشغال‌گران
کتابخانه با من بخوان سرپل_ذهاب
فرستنده: شکوفه امیریان