چند هفته‌ای است که برگزاری کارگاه‌های «آواورزی و الفباورزی» را در استان‌های شمالی ایران‌مان آغاز کرده‌ایم.

در استان مازندران با همکاری کانون توسعه مهدهای استان مازندران، برگزاری نخستین کارگاه‌ را از ساری و قائم شهر  آغاز کردیم. بعد رفتیم آمل، بابل، تنکابن و چالوس.
و هفته‌های بعد هم ساری و بهشهر و محمود آباد.

این هفته هم می‌رویم استان گیلان ؛ نوبت کارگاه برای مربی‌های رشت است.
برای «با من بخوان» هیچ جمعه‌ای تعطیل نیست.

شما هم اگر ساکن شهری جز تهران هستید و درخواست کارگاهی در مرکزتان دارید، در ساعت اداری با ما تماس بگیرید.

 ۸۸۷۱۶۴۴۲_۰۲۱