پایه اول

آموزش واک‌های آ و ب و ن و انجام فعالیت‌هایی از قبیل ساخت و طراحی نانوا، نخودی کلاس، ننه کلاغه، ساخت تنور و عروسک نخودی.

مربی: زهره حسینی

محل اجرا: مدرسه آل احمد، شوش، تهران

بیشتر بخوانید:

پایه اول

آموزش واک‌ها

کتاب فارسی آموز ادبی۱و الفباورزی

از امروز تلاش کردم برنامه صبحانه ( یادگیری آداب غذا خوردن) را در کلاس بگنجانم.

مربی: زهره حسینی

محل اجرا: مدرسه آل احمد، شوش، تهران