آموزش واک خ همراه با شعر، داستانک و نقاشی واک خ توسط دانش‌آموزان پایه‌ی اول.

بلندخوانی کتاب خرسی و حسودی،  تمرین رانشگاه و مسابقه حدس بزن از کتاب واژه‌نامه و چیستان از فعالیت‌های بود که با بچه‌ها انجام دادم.

مربی: زهرا مراد قلی

محل اجرا: مدرسه نجمه، زهک

بیشتر بخوانید: