الفبا ورزی واک(د)

فعالیت پیش از بلندخوانی:

واک‌هایی که قبلاً آموزش داده‌شده بود از روی برگه واک‌های هم وای فارسی با بچه‌ها مرور شد، بعد شعر مربوط به واک( د)را با نشان دادن کارت مربوطه خواندم و سپس شروع به بلندخوانی کردم.

فعالیت هنگام بلندخوانی:

در هنگام بلندخوانی با نشان دادن تصویر کتاب از بچه‌ها پرسیدم آیا می‌توانند حدس بزنند این بار برای کاکاکلاغه چه اتفاقی افتاده همه به دندان سوسمار اشاره کردند بعد شروع به خواندن داستان کردم.

فعالیت پس از بلندخوانی:

بعد از بلندخوانی در مورد بهداشت دهان و دندان با بچه‌ها صحبت کردیم همه بچه‌ها به‌خوبی می‌دانستند که باید قبل و بعد از خواب و بعد از خوردن شیرینی‌ها حتماً دهان و دندان خود را مسواک بزنند و اگر مشکلی برایشان پیش آمد نزد دندان‌پزشک بروند و در مورد عواقب مسواک نزدن هم با بچه‌ها صحبت شد.

در آخر با بچه‌ها بازی کردیم  شماره عدد صد به هر کس می‌رسید  کلمه‌ای که در آن واک د به‌کاررفته بود را می‌گفت هرکدام از بچه ۳ کلمه با واک د توانستند حدس بزنند، بعد با بچه‌ها واک ( د) را با واک‌های دیگر ترکیب کرده و تکرار می‌کردند البته مثل همیشه که خود بچه‌ها مشتاق خواندن آن هستند. به‌صورت شعر انجام شد به نظر خودم با شعر بچه‌ها ترکیب واک‌ها را بهتر متوجه ‌می‌شوند.

مربی: نسرین رسولی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهر و ماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: