کتاب الفباورزی واک ز

ابتدا از کودکان پرسیدیم تابه‌حال زاغ دیده‌اند، بچه‌ها با دیدن عروسک زاغ گفتند: این کلاغ است گفتیم: بله شبیه کلاغ است اما کلاغ نیست و در مورد زاغ  صحبت‌هایی کردیم و اینکه چه می‌خورد، یا کجا زندگی می‌کند.

بعد از کودکان پرسیدیم زاغ اولش چی دارد گفتند ز دارد. بعضی گفتند: زا دارد. پرسیدیم ز مثل‌چی؟

گفتند: مثل زیبا، زرافه، زنبیل، ظرف

بعضی از کودکان ز و س را باهم اشتباه می‌گرفتند و واژه‌هایی به کار می‌بردند که س داشتند و برایشان توضیح دادیم.

داستان را برایشان خواندیم برای گفت‌وگو و پرسش و پاسخ از کودکان سؤال کردیم حیوانات برای تولد خاله خرسِ چه تصمیمی گرفتند، گفتند: تصمیم گرفتند کیک درست کنند و سؤال‌هایی از تصویر کتاب پرسیدیم مثلاً کیک چندطبقه است یا چه چیزهایی روی کیک می‌بینید؟ کودکان همه پاسخ دادند.

برای فعالیت کودکان نوبت صبح با استفاده از مقوا و کاغذ رنگی  زرافه و نوبت عصر زنبور درست کردند.

مربیان: فریده جوزی و منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، شوش

بیشتر بخوانید: