واک ز را با ۱۰ نفراز دانش‌آموزان پایه اول و ۷ نفر پایه چهارم ابتدایی کارکردم.

بچه‌ها یک زاغ نقاشی کردند سپس کاکاکلاغه همراه دوست جدیدش وارد شد. بچه‌ها از دیدنش خوشحال شدند. زاغ را در دست می‌گرفتند و همراه کاکاکلاغه شعر می‌خواندند.

داستانک جشن تولد خاله خرسِ را خواندیم و نمایش اجرا کردیم همچنین رانشگاه و کارورزی را انجام دادیم.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: مدرسه شهید عبدالرحمن جر، منطقه بنجار

      بیشتر بخوانید: