کتاب سرزمین بهار را برای دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم بلندخوانی کردیم سپس برای فعالیت بعد از بلندخوانی به درست کردن سرزمین بهار پرداختیم.

مربی: خانم بادل

محل اجرا: پیش دبستانی مدرسه نیایش، نسیم شهر

بیشتر بخوانید: