واک ه از بسته‌ی آموزشی آواورزی با سی‌بی‌لک را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش کتاب را اجرا کردیم.

مربی: حدادی

محل اجرا: دبستان حضرت ام البنین (س) شهرستان نیمروز

بیشتر بخوانید: