تدریس واک ژ با نمایش، شعر، چیستان و خوردن ژله که بچه‌ها آورده بودند، بسیار لذت بخش بود برایشان و به چیستان خیلی علاقه نشان دادند.

همیشه دوست دارند حتماً در پایان درس  چیستان بگویم.

مربی: امیریان

محل اجرا: شهدای وحدت، زهک

بیشتر بخوانید: