گروه اول  دانش‌آموزان پایه پنجم بودند که خودشان  به راحتی و در وقت آزاد کتاب می‌خوانند من در مورد تکنیک‌های بلندخوانی توضیحاتی دادم.

گروه پسران هم بچه‌های آمادگی هستند  که برایشان بلندخوانی می‌کنم و از بچه‌های کلاسم برای اینکه یادگیری بهتر تثبیت سود می‌خواهم برای آمادگی‌ها تصویرخوانی کنند.

دانش‌آموزان از لحظه شیرین که در کتابخانه این‌گونه برایمان می‌گویند می‌خوانیم تا بیشتر یاد بگیرم  و آن‌قدر با کتاب انس گرفتند که دانش‌آموزان پایه‌های بالاتر برای کوچک‌ترها بلندخوانی می‌کنند. مربی: شاکره مربی: دهواری

محل اجرا: کتابخانه فخری دقیق فکر، آسپیچ، سراوان

بیشتر بخوانید: