فعالیت قبل از بلندخوانی:

قبل از شروع بلندخوانی ابتدا با کودکان داستان دیروز سی‌بی‌لک را مرور کردیم. اینکه سی‌بی‌لک کیست؟ کجا زندگی می‌کند؟ و چرا اسمش سی‌بی‌لک است، آوای سی‌بی‌لک چیست؟

فعالیت حین بلندخوانی:

بعدازآن شروع به خواندن داستان دوم سی‌بی‌لک کردیم. بچه‌ها امروز با دقت بیشتری به تصویر نگاه می‌کردند  و با نشان دادن تصاویر از کودکان خواستیم تا نام چیزهایی که در تصویر می‌بینند را بگویند. بچه‌ها گفتند: شال‌گردن مامان گاوِ راه‌راهی.

تک‌تک بچه‌ها مانند جلسه قبل می‌پرسیدند که لباس‌هایمان چه طرحیِ؟

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بعدازآن پایان داستان، کاروزی داستان را با آن‌ها انجام دادیم کارورزی آن‌ها در مورد ۴ فصل سال بود و آن‌ها را به گروه‌های ۴ نفرِ تقسیم کردیم و از آن‌ها خواستیم هر گروه یک‌فصل را برای ما بکشند.

مربیان: مونا، سمیرا، سعاد دلفیه

محل اجرا: منزل شخصی، استان خوزستان، شهرستان شوشتر، بخش شعیبیه گوریه

بیشتر بخوانید: