با پرسش در مورد تصویر جلد کتاب شروع شد و بچه‌ها حین بلندخوانی خیلی خوب و با دقت گوش می‌دادند و تصاویر کتاب را با دقت به جزییات نگاه می‌کردند.

از من خواستند صفحات را آهسته ورق بزنم تا خودشان تصویرخوانی کنند و هر آنچه به ذهنشان می‌آید بگویند.

بچه‌ها از اینکه خودشان بیشتر حرف می‌زنند و داستان رو حدس میزدند یا اینکه آخر کتاب را به دلخواه تمام می‌کردند بسیار خوشحال بودند.

و وقتی که معنی تغییر را از آن‌ها پرسیدم فک نمی‌کردم جواب بدهند ولی خوب با زبان ساده توضیح دادند ومثال‌های کودکانه‌ای زدند.

در آخر هم وقتی برگه‌های فعالیت بعد از بلندخوانی را به آن‌ها دادم رنگ کنند و طبق شکل‌ها هر چی به ذهنشان می‌آید بگویند ببینیم چه شکلی است، به چیزهای جالبی اشاره کردن مثلا ابر، سمور، عدد ۳، مسواک، شن کش، کله انسان، فیل …

مربی: هدی خاطری

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان ریجاب، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: