امروز کاکاکلاغه قصه‌گو یکی از دوستان خارجی‌اش ایموجان را که به دیدن او به ایران آمده بود سر کلاس آورد. بچه‌ها لباس بلوچی پوشیده بودند، ایمو جان ازدیدن لباس بلوچی خیلی خوشحال شد و از آن‌ها پرسید که شما اهل کجا هستید؟ و بچه‌ها جواب دادند ما زابلی هستیم و از آن‌ها خواست که به او هم زبان زابلی را یاد بدهند.

دانش‌آموزان برای نهار او ماکارونی و ماهی داشتند.

در پایان یک نقاشی از دوست جدیدشان ایمو رسم کردند و داخل پوشه کارشان گذاشتند، ایموجان در گوشه‌ای از کلاس نشست تا او هم همراه بچه‌ها بقیه واک‌ها را یاد بگیرد.

ایمو نام پرنده‌ای است که در کتاب الفباورزی، داستانک واک “ای”از آن استفاده‌شده است.

مربی: محمد آذریان

محل اجرا: مدرسه عبدالرحمن جر، بنجار، زابل

بیشتر بخوانید: