فعالیت پیش از بلندخوانی

امروز آخرین جلسه بلندخوانی را برگزار کردیم. ابتدا مثل همیشه با چیدن میز و صندلی بچه‌ها آماده شدند، با نشان دادن کارت به بچه‌ها گفتم واکی که امروز با آن آشنا می‌شویم واک (چ) است و خواستم هنگام تلفظ این واک دقت کنند چه اتفاقی در دهان و زبان آن‌ها می‌افتد که گفتند: نوک زبانمان به پشت دندان‌های بالایی می‌چسبد و هنگامی‌که دست روی گلویشان گذاشتند لرزشی احساس نکردند بعد شعر مربوط به این واک خوانده شد و بچه‌ها مثال‌هایی از این واک می‌گفتند، سپس داستان مربوط به این واک بلندخوانی شد.

فعالیت هنگام بلندخوانی

در هنگام بلندخوانی در مورد گوسفند و میش و اینکه پستاندار، اهلی، بچه‌زا و… هستند صحبت شد. ‌همچنین در مورد فواید گوسفند مثل‌اینکه از شیر، گوشت، پشم گوسفندان استفاده می‌کنیم در مورد شغل چوپانی هم به گفت‌وگو پرداختیم.

فعالیت پس از بلندخوانی

در پایان فعالیت پس از تمرین و مثال از واک‌های ترکیبی این واک با در اختیار قرار دادن چسب و قیچی که مثال خود بچه‌ها از این واک بود خواستم با استفاده از این دو وسیله و کاغذهای رنگی هرچه از واک(چ) به ذهنشان می‌رسد درست کنند برای فعالیت بازی با واک(چ) هم با پیشنهاد بچه‌ها بازی گل‌ یا پوچ و چشم گذاشتن یا (قایم باشک) بازی کردیم.

مربی: فاطمه پوربایرام

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: