فعالیت قبل از بلندخوانی:

گفت‌وگو در مورد عوامل و متصدیان تهیه کتاب (نویسنده، مترجم، تصویرگر، ناشر) و گمانه‌زنی و بیان نام کتاب از تصاویر و خواندن آن

فعالیت حین بلندخوانی:

استفاده از تعلیق و پرسش و پاسخ در مورد اتفاقات بعدی که حدس می‌زنند رخ می‌دهد.

همچنین صحبت کردن بچه‌ها در مورد تصاویر و نوشته‌های داخل حباب گفت‌وگوی شخصیت‌های داستان (صحبت‌هایشان)

فعالیت بعد از بلندخوانی:

گفت‌وگو در مورد چیزهایی که بچه‌ها دارند (مالکیت)

شما هم چیزهایی رادارید که مال خودتان باشد؟

این وسایل زنده هستند یا غیرزنده؟ (ازآنجایی‌که تعدادی بچه‌ی زیر ۷ سال هم بودند کمی در مورد اینکه زنده و غیرزنده چه ویژگی‌هایی دارند صحبت شد. یکی از پسرها به اسم امیرعلی که به نظرم دوم یا سوم بود به یکی از کوچک‌ترها گفت یعنی مثلاً نفس می‌کشد یا نه؟)

بعدازاینکه بچه‌ها در مورد اشیاء و حیواناتی که داشتند صحبت کردند، در مورد اینکه آیا آن‌ها حق انتخاب دارند صحبت شد. وقتی‌که می‌گفتند که حیوانات را خریدند یا وقتی به خانه‌شان آمدند، دیگر رها نکردند این سؤال مطرح شد که آیا آن‌ها دوست داشتند که بمانند یا مجبور شدند؟ شما دوست دارید وارد جایی شوید و آن‌ها چون خوششان می‌آید، شمارا به‌زور پیش خود نگه‌دارند.

کمی هم سؤالات در مورد دوست‌ها و اینکه مال ما هستند یا خیر پرسیده شد ولی بچه‌ها دیگر از گفت‌وگو خسته شده بودند و به همین دلیل به سراغ فعالیت‌های هنری رفتیم.

بعد از گفت‌وگو، به بچه‌ها گفته شد که قرار است عروسک‌های کاغذی بسازند. به آن‌ها این انتخاب داده شد که از شخصیت‌های داستان اگر دوست دارند نقاشی بکشند ولی وقتی بچه‌ها می‌پرسیدند که مثلاً می‌توانم خرس بکشم؟ و سوا لاتی مانند این، حق انتخاب به آن‌ها داده می‌شد که آزادانه موضوع عروسک خود را انتخاب کنند.

مربی: مریم آقایی

محل اجرا: تهران، موسسه توانمندسازی دایان (قلعه مرغی)

بیشتر بخوانید: