قبل از بلندخوانی با بچه‌ها در مورد چیزهای دورریختنی گفت‌وگو کردیم. در حین بلندخوانی تعلیق ایجاد می‌کردم که بچه‌ها حدس بزنند چه درست می‌شود، بعد از خواندن در مورد کتاب صحبت کردیم و معنای بازیافت را توضیح دادم.

بعد تعدادی در دبه ماست و لوله مقوایی فویل و تعدادی فویل و تکه‌های مقوای باقی‌مانده از جلسات قبل را در اختیارشان گذاشتم و گفتم این‌ها چیزهایی است که ما معمولاً در زندگی روزانه دور می‌ریزیم به نظرتان چه چیزهایی می‌توانید با آن‌ها درست کنید؟ چیزهای مختلفی درست کردند. بعضی از درهای دبه‌ها را به‌عنوان ظرف استفاده کردیم و در آن شکلات ریختیم و همه باهم خوردیم.

در آخر، همه وسایل و آشغال‌ها را باهم جمع کردیم.

مربی: فرشته یزدانی

محل اجرا: مرکز توانمندسازی زنان دایان، محله قلعه مرغی، تهران

بیشتر بخوانید: