قبل از بلندخواني با بچه‌ها در مورد چيزهاي دورريختني گفت‌وگو كرديم. در حين بلندخواني تعليق ايجاد مي‌كردم كه بچه‌ها حدس بزنند چه درست مي‌شود، بعد از خواندن در مورد كتاب صحبت كرديم و معناي بازيافت را توضيح دادم.

بعد تعدادي در دبه ماست و لوله مقوايي فويل و تعدادي فويل و تكه‌هاي مقواي باقی‌مانده از جلسات قبل را در اختیارشان گذاشتم و گفتم اين‌ها چيزهايي است كه ما معمولاً در زندگي روزانه دور مي‌ريزيم به نظرتان چه چيزهايي مي‌توانيد با آن‌ها درست كنيد؟ چيزهاي مختلفي درست كردند. بعضي از درهاي دبه‌ها را به‌عنوان ظرف استفاده كرديم و در آن شكلات ريختيم و همه باهم خورديم.

در آخر، همه وسايل و آشغال‌ها را باهم جمع كرديم.

مربی: فرشته يزداني

محل اجرا: مركز توانمندسازي زنان دايان، محله قلعه مرغي، تهران

بیشتر بخوانید: