کتابخانه کودک‌محور روزبهان دبستان روستای مالای شیخ غراوی، در منطقه‌ی ترکمن صحرا از اردیبشهت ماه ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. این کتابخانه کوچک که با معیارهای کتابخانه‌های کودک‌محور با من بخوان تجهیز و فضاسازی شده‌است، در طول تابستان نیز پذیرای کودکان و نوجوانان منطقه است.

با من بخوان در استان گلستان، کلاله، روستای مالای شیخ غراوی
پشتیبان: سهیلا شهشهانی
در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/pj8hf