ابتدا داستانک برای بچه‌ها بلندخوانی شد سپس سؤالاتی در مورد داستانک از بچه‌ها پرسیده شد، مانند:

آیا عمو کوکو گنج درآورد؟ چه کسی بالای درخت نشسته بود؟ گنج عمو کوکو چی بود؟ از چه جنسی بود؟ آیا در داشت؟ چه شکلی بود؟ چه رنگی بود؟ چرا عمو کوکو نمی‌توانست گنج دربیاورد؟ چه کسی مزاحم عمو کوکو بود؟ عمو کوکو از توی سفره‌اش چه چیزی درآورد؟ کجا گذاشت؟ سیاهک گرسنه بود یا سیر؟ آوای سیاهک چی بود؟ عمو کوکو چه چیزی پیداکرده بود؟ گنج چی بود؟ شما اگر گنج پیدا می‌کردید دوست داشتید چه شکلی داشته باشد؟ چرا عمو کوکو نان و پنیر خودش کنار درخت گذاشت؟

سپس فعالیت مربوط به این قسمت انجام شد.

هدف :آموزش کوچک و بزرگ و ارتباط آن با دور و نزدیک

ابتدا با یک عروسک بازی دور و نزدیک را با بچه‌ها انجام دادیم سپس جوجه‌های کاغذی که از قبل آماده‌شده بود را به آن‌ها دادم تا بر اساس اینکه هر چیزی که دورتر است کوچک‌تر و هر چیزی که نزدیک‌تر است بزرگ‌تر است. آن‌ها را روی برگ A4 بچسبانند.

نام مربی: نیلوفر چیتگر

محل اجرا: حاشیه مهد نوباوگان، ساری، مازندران

بیشتر بخوانید: