بلندخوانی کتاب باستر خرگوشِ عاشقه نوشتنه

امروز بچه‌های زیادی مهمان کتابخانه بودند هرکدام از بچه‌ها برای خودشان کتاب‌ها را نگاه می‌کردند و بعضی‌هایشان را برای همدیگر می‌خواندند.

دراین‌بین چند تا از کوچولوها کتاب غازی که نمی‌خواست غاز باشد رو به دست گرفتند و یکی از بچه‌ها با توجه به تصاویر برای بقیه داستان را تعریف می‌کرد.

قرار شد کتاب باستر خرگوشِ را بلندخوانی کنیم با پرسش درباره تصویر جلد کتاب شروع شد و بچه‌ها هرکدام نظراتی را بیان می‌کردند.

در حین بلندخوانی از موضوع داستان خیلی خوششان می‌آمد و مدام از شجاعت باسترخرگوشه حرف می‌زدند و روابط صمیمی باسترو دوستانش برای آن‌ها خوشایند بود.

بعد از بلند خوانی بچه‌ها هم گفتند ما هم به کمک هم‌داستانی را می‌نویسیم البته برای شروع داستان‌نویسی هرکدام از بچه‌ها شخصیتی رو معرفی می‌کرد و کمی در مورد آن توضیح می‌داد و من می‌نوشتم و بعد که روال کار دستشان آمد در بین خودشان تقسیم‌کار کردن دو سه تا از بچه‌ها داستان را می‌نوشتند و دوتا از بچه‌ها تصویرگری و رنگ‌آمیزی را بر عهده گرفتند و با همکاری هم‌داستانی به‌عنوان ماجرای موش کور و خرگوش رو نوشتن در آخر خودشان از کار گروهی خودشان راضی و خوشحال بودن و از اینکه نتیجه کارشان را می‌دیدند افتخار می‌کردند.

مربیان: هدی خاطری و فریبا زارعی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان ریجاب، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه

 

بیشتر بخوانید: