امروز با بچه‌ها کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد را بلندخوانی کردیم.

فعالیت قبل از بلندخوانی:

با سؤال درباره موضوع داستان شروع کردیم.

فعالیت حین بلندخوانی:

هنگام بلندخوانی هم بیشتر در مورد تصاویر داستان با بچه‌ها حرف می‌زدیم و بچه‌ها را بیشتر تشویق می‌کردم به خوب نگاه کردن تا جزییات بیشتری متوجه شوند و به موضوعات دیگر هم اشاره کنند مخصوصاً صفحه‌ای که تصویر رو از دور گرفته و آدم‌های بیشتری در میدان شهر مشخص هستند، بچه‌ها به جزییات ریز هم دقت می‌کردند.

از پرنده خیلی خوششان آمده بود و همش نگران بودند خوب نشود ولی بعد از اتمام داستان خوشحال شدند که پرنده دوباره می‌تواند پرواز کند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

برای فعالیت بعد از بلندخوانی هم نقاش‌های دست نامه را رنگ‌آمیزی کردند و بعد از برش آن‌ها پرنده‌های قشنگی درست کردند و قرار شد پرنده‌ها را ببریم در طبیعت زیبای کنار کتابخانه آزاد کنیم چون پرنده‌ها باید آزاد باشند تا بتوانند تو فضای بیشتری پرواز کنند وقتی بچه‌ها رو بردیم آنجا خیلی خوشحال و شاد شدند و گفتند خاله الآن پرنده‌هامون واقعی می‌شوند و پرواز می‌کنند.

مربیان: هدی خاطری و فریبا زارعی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان ریجاب، شهرستان دالاهو، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: