کتاب آبی کوچولو را با ۳۰ نفر از دانش‌آموزان حاضر در کلاس بلندخوانی کردیم و مورد کتاب و کمک کردن به دیگران پرسش و پاسخ صورت گرفت. در انتها نیز از بچه‌ها خواسته شد نقاشی آبی کوچولو را بکشند.

مربی: خانم اخوان

محل اجرا: مدرسه غیردولتی علم و ادب، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: