امروز، دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸، در مهد کودک مهر گندم، کتاب «المر» را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم. مانند همیشه بلندخوانی این کتاب، واکنش‌های جالبی از سوی کودکان به همراه داشت.

مربی: سهیلا فلاح‌پور

محل اجرا: مهد کودک مهر گندم، تهران