با توجه به شناختی که از کودکان این محله داشتم که خجالتی هستند  و با توجه به موضوع این کتاب ابتدا با روی گشاده خودم را به کودکان معرفی کردم و با آن‌ها دست دادم و از آن‌ها هم خواستم که اسمشان را به من بگویند و در طی بلندخوانی خیلی سعی کردم با آن‌ها ارتباط برقرار کنم تا آن‌ها هم متقابلاً وارد گفت‌وگو بشوند.

برای اولین دیدار و اولین گفت‌وگوی بلندخوانی از روند کار راضی بودم، تقریباً در گفت‌وگو شرکت کردند بچه‌ها، در پایان برایم دست‌هایشان و احساساتشان را نقاشی کردند و از آن‌ها خواستم که آن‌هایی که می‌توانند اسم خودشان را هم برایم بنویسند ولی در نمایش خلاق شرکت نکردند و من هم گفتم اصلاً اشکال ندارد و به آن‌ها قول دادم که هر وقت فرصت کردم بیایم و برایشان کتاب قصه بخوانم.

مربی: پروین کلکی

محل اجرا: کوچه بهشت‌زهرا روستای ساغری، جیرف

بیشتر بخوانید: