امروز گوش بال و میمول جان را خواندیم و نظرات و اطلاعات کودکان را درباره‌ی خرگوش و میمون پرسیده شد. اکثر کودکان آشنایی خوبی با خرگوش و میمون داشتند و محل زندگی غذا را خوب می‌شناختند و دوست داشتند مثل میمون از درخت‌ها آویزان شوند و موز بخورند. برایشان چنین صحنه‌ای جذاب و دوست‌داشتنی است این حیوانات را در بعضی از پارک‌ها دیده‌اند.

آشنایی کودک با شمارش اعداد ۱-۴ را با انگشتان دست تمرین کردیم با بشقاب‌های یک‌بارمصرف کاغذهای رنگی خرگوش درست کرده و با آن بازی کردیم اسب دریایی به تعداد بچه‌ها داده شد تا آن را رنگ‌آمیزی کنند اول شکل‌های گردی بعد راه‌راه‌ها و…

مربی: خانم مهربان

محل اجرا: موسسه آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: