کتاب آهنگ تار کولی نوشته‌ی: عادله خلیفی را برای ۲۹نفر از دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم  بلندخوانی کردم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش کتاب را اجرا کردیم.

مربی: نرگس حاجی‌زاده

محل اجرا: مجتمع کشت و صنعت، روستا ایزد آباد، سیرجان، کرمان

بیشتر بخوانید: