امروز بلندخوانی کتاب، آپولین راننده می‌شود، را انجام دادیم .

کودکان با دیدن تصاویر کودکی که با جعبه ماشین درست کرده و با آن بازی می‌کند یاد صندلی‌های مهد افتاده که چندین کاربرد برای آن‌ها دارد.

هم به‌عنوان نشستن، اتوبوس، برای ماشین پلیس، بازی دزد و پلیس و پناه گرفتن در پشت آن، با برعکس کردن صندلی و حتی چیدن چند تا از آن‌ها روی‌هم یک موتور آخرین‌مدل (به قول کودکان) استفاده می‌کنند. کودکان گفتند: که وقتی با بزرگ‌ترها بیرون می‌روند مواظب هستند که تصادف نکنند و چراغ‌های راهنمایی را نگاه می‌کنند بچه‌هایی  که پدرانشان موتوردارند، خیلی لذت می‌برند وقتی سوار موتور می‌شوند.

کودکان از سوارشدن در مترو و اتوبوس از اینکه بزرگ هستند دوست دارند و گفتند که خیلی شلوغ است.

مسیر حرکت اتوبوس و ماشین‌ها و مترو مورد پرسش قرار گرفت. ( اتوبوس و ماشین‌ها در خیابان حرکت می‌کنند ولی قطار و مترو روی ریل حرکت می‌کنند) شعر چراغ راهنمایی را که قبلاً آموزش داده بودیم باهم خواندیم و پرسش و پاسخ از تصاویر کتاب انجام شد. نقاشی  در رابطه با این موضوع کشیدیم و دزد و پلیس‌بازی کردیم به هنگام این بازی بچه‌ها از توپ و دیگر وسایل سبک به‌عنوان وسایل دفاعی استفاده می‌کردند و از صندلی‌ها برای پناه گرفتن  که این بازی مورد استقبال پسران مهد قرار گرفت.

مربی: طاهره علی‌قلی مهربان

محل اجرا: موسسه آوای ماندگار، دروازه غار، تهران

بیشتر بخوانید: