امروز، به کمک بچه‌ها خوانده شد و با توجه به متن و تصاویر کتاب پرسش و پاسخ از کودکان انجام شد.

کودک، با مفهوم سبک و سنگین بالا و پایین آشنا شد.

کودکان با زندگی فیل‌ها(غذا ، محل زندگی، سنگین بودن،…) آشنا شدند و از خورده پارچه‌ها برای رنگ‌آمیزی فیل استفاده کردند.

یکی از بچه‌ها کارتون جدید آورده بود باهم تماشا کردیم.

مربی: خانم مهربان

محل اجرا: مهد آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: