قبل ازگفتن نام کتاب و نویسنده از کودکان پرسیدم فکر می‌کنید امروز کتابمان در مورد چیست؟ کودکان نظرهای مختلفی دادند و در مورد مزه بلوط هم کودکان نظرهای مختلفی دادند و یکی از کودکان به نام کیان گفت: بلوط مزه درخت می‌ده و از کیان پرسیدم: مگه تا حالا درخت مزه کردی همه کودکان خندشان گرفت.

در حین بلندخوانی کودکان یاد خاطراتشان افتادن و بیان کردند و از کودکان پرسیدم فکر می‌کنید ژیوان چیکار کرد که شبیه به سنجاب شد؟ بعضی از کودکان گفتند لباس سنجاب را پوشیده و یکی از کودکان گفت چون نیمی از بلوط را خورد شبیه سنجاب شد و کودکان در مورد محیط‌بان و معنی محیط‌بانی صحبت کردیم و از کودکان پرسیدم اگر شما محیط‌بان باشید چه‌کارهایی انجام می‌دهید؟ حسنی گفت من با آن‌هایی که به حیوان‌ها صدمه بزنند برخورد می‌کنم و ماریا گفت: با حیوان‌ها مهربان باشیم. مرتضی گفت: درخت‌ها را قطع نکنیم و در آخر در مورد کار محیط‌بانی صحبت کردیم و بعد از بلندخوانی از کودکان خواستم که اگر شما محیط‌بان باشید از چه چیزهایی محافظت می‌کنید آن‌ها را نقاشی کنید.

مربی: منیژه نصیری

محل اجرا: کتابخانه‌ی آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: