امروز بچه‌ها خوراکی همراه خود آورده بودند. یکی از بچه‌ها از دوستش خواست تا از خوراکی‌اش به او بدهد اما او گفت مامانم همراهم گذاشته بهت نمی‌دهم به مامانت بگو مثل خوراکی من بدهد بیاوری اینجا بخوری.
برای همین تصمیم گرفتم کتاب من و تو و بستنی را برایشان بلندخوانی کنم قبل از خواندن در مورد دوستی و اینکه هرکس چه خوراکی‌ای دوست دارد صحبت کردیم و از فواید خوراکی‌ها و مضرات بعضی خوراکی‌ها گفتیم. کتاب را بلندخوانی کردم بعد از پایان بلندخوانی بچه‌ها خوراکی‌هایشان را بین هم تقسیم کردند بعد نمایش اجرا کردند.

آسنات ۴ سال دارد خیلی دوست داشت نمایش اجرا کند اصرار هم داشت که از او فیلم بگیرم.

مربی: حمیده رئیسی

محل اجرا: کتابخانه لاله، جیرفت، روستای علی‌آباد

بیشتر بخوانید: