فعالیت قبل از بلندخوانی:

قبل از شروع کردن کلاس احساس کردم بچه‌ها خوابشان می‌آید. حرکات کوتاه بپر دست بزن انجام دادیم بعد کلاس را شروع کردیم. تصویر روی جلد کتاب را به بچه‌ها نشان دادم، بچه‌ها نام کتاب را خواندند. پرسیدم روی جلد چه تصاویری می‌بینند؟ خرگوش، هویج یکی از بچه‌ها گفت: دار و دسته خرگوش‌های جهنمی یعنی خرگوش‌های بدجنس که کارهای بد می‌کنند. به محل زندگی خرگوش‌ها و غذا و رنگ‌های مختلف و بچه‌زا بودن خرگوش اشاره کردیم.

نام نویسنده و مترجم و تصویرگر کتاب را خواندم. به مشخصات دیگر مثل گروه سنی، موضوع، انتشارات و….اشاره کردیم و با کمک بچه‌ها آن‌ها را خواندیم و توضیحاتی داده شد.

فعالیت حین بلندخوانی:

شروع به خواندن کتاب کردم. آن‌ها از کارهایی که خرگوش برای وارد شدن به دارو دسته‌ی خرگوش‌های جهنمی انجام می‌داد خیلی تعجب کرده بودند یکی از بچه‌ها گفت: این‌که همش دارد کارهای بد را یاد می‌گیرد و انجام می‌دهد یکی گفت فکر کنم می‌خواهد بدترین خرگوش دنیا شود. بچه‌ها خیلی باعلاقه کتاب را دنبال می‌کردند که بفهمند درنهایت چه  اتفاقی برای خرگوش می‌افتد.

که وقتی خواندم او در خانه مادربزرگش است بچه‌ها خیلی خوشحال شدند و گفتند خوب شد خرگوش این کارها را نوشته و انجام نداده.

درباره این‌که قبل از انجام کاری باید فکر کنیم و عاقبت کار را در نظر بگیریم صحبت کردیم.

بچه‌ها گفتند: پس نباید هر چه را که خواندیم  باور کنیم مثل کاراهای خرگوش که فقط تو نامه نوشته بود. درباره کلاه ایمنی و علت استفاده آن بچه‌ها گفت‌وگو کردند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

از بچه‌ها علت رفتن خرگوش از خانه را پرسیدم؟ در پاسخ گفتند: چون نمرات کارنامه‌اش خوب نبوده است. بچه‌ها را به سه گروه تقسیم کردم و به هرکدام موضوعی دادم، قانون‌هایی که باید در کلاس رعایت شود، قانون‌هایی که باید در خانه رعایت شود و قانون‌هایی که در خیابان باید رعایت شود. به هر گروه برگه‌ای دادم و خواستم برای گروه خود نام انتخاب کنند و چند تا از قانون‌ها را بنویسند.  بعد از نوشتن قانون‌ها به‌نوبت سرگروه هر گروه آن را برای همه خواند. سپس سراغ اوریگامی خرگوش رفتیم. ابتدا مفهوم نام اوریگامی را گفتم و بعد هم‌زمان با من کار را پیش بردند و خیلی جالب بود که با تا کردن کاغذ می‌توانیم شکلی را درست کنیم. در پایان به بچه‌ها کتاب امانت دادم و نام آن‌ها را در لیست مخصوص ثبت کردم. بعد از مرتب کردن کلاس و پاک کردن میز‌ها کلاس امروز را به پایان رساندیم.

مربی: فاطمه نوروزی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهر و ماه، فرحزاد

بیشتر بخوانید: