امروز جمعه باز هم مثل روزهای قبل راهی کوچه‌ها دنبال بچه‌ها تصمیم گرفته بودم با استفاده از ترانه موجود در ادبیات شفاهی مانند کتاب دویدم دویدم را برای بچه‌ها بخوانم و از آن‌ها بخواهم که شعرهای جدید بر اساس این ریتم بسازند.

کودکان با ادامه دادن این روش می‌آموزند که چگونه شعر بگویند و کودکان را تشویق به مشارکت در سرودن شعرها  می‌کنند و من یاداشت کنم تا شعری بسازیم.

این هم شعرهایی که ساختند و نوشتند.

مربی: شجاع‌الدینی

محل اجرا: کل رود، جیرفت

بیشتر بخوانید: