فعالیت پیش از بلندخوانی:

نخست، خود را معرفی کردیم و از بچه‌ها خواستیم تا خود را با یک صفت بارز که مختص خودشان است و حالت‌های ظاهری آن صفت معرفی کنند. این فعالیت، برایشان بسیار جالب بود. پس از آن، درباره قوانین که موضوع کتاب منتخب بلندخوانی بود گفت‌و‌گو کردیم. بچه‌ها از قوانین کتابخانه‌‌‌‌‌‌‌شان صحبت کردند. ما به آن‌ها پیشنهاد دادیم قوانین را روی مقوایی بنویسند و آن را به دیوار بچسبانند.

حین بلندخوانی:

سپس، بلندخوانی کتاب «شیر کتابخانه» را آغاز کردیم. بچه‌ها به خوبی با کتاب همراه شدند. در حین بلندخوانی، مدام به این موضوع اشاره می‌کردند که جای شیر باغ وحش است نه کتابخانه.

پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی، پرسش‌هایی درباره داستان خوانده شده انجام دادیم، سپس، برای فعالیت پس از بلندخوانی، ساخت ماسک شیر و دیگر شخصیت‌های داستان را در نظر گرفتیم. بچه‌ها، فعالیت گروهی بسیار خوبی داشتند و بابت این همکاری از آن‌ها تشکر کردیم. سپس، نمایش کتاب را اجرا کردند. در این فعالیت، کودکان کوچکتر عملکرد بهتری داشتند.

مربی: خانم فرخی