بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده» در روستای دوشخراط:

پیش از بلندخوانی:

نخست، درباره‌ی کتاب «شیر کتابخانه» که هفته‌ی گذشته بلندخوانی کرده بودیم گفت‌و‌گو کردیم. قرار بر این بود که بچه‌ها تا جلسه‌ی بعد برای حسینیه روستایشان قوانینی وضع کنند. سپس، برای بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده» آماده شدیم.

حین بلندخوانی:

با گمانه‌زنی درباره داستان از روی جلد کتاب آغاز کردیم. «مهمان‌های ناخوانده» داستان قدیمی از پیرزنی مهمان‌نواز است که مهمان‌های زیادی را در خانه کوچک خود پناه می‌دهد. در حین بلندخوانی، سوالات فراوانی می‌پرسیدند و به خوبی با داستان همراه شده بودند.

پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی، تصمیم به اجرای نمایش داستان گرفتیم. نمد، نخ و سوزن در اختیارشان قرار دادیم تا به شکل گروهی عروسک‌های انگشتی درست کنند. گروهی نیز با استفاده از مقوا و پارچه صحنه‌ی نمایش را آماده کردند. تمامی تجهیزات آماده شد تا در جلسه‌ی بعد نمایش اجرا شود.

مربی: فرناز فرخی

محل اجرا: خوانسار، روستای دوشخراط

بلندخوانی کتاب «مهمان‌های ناخوانده» در کتابخانه‌ی خوانسار:

کتاب «مهمان‌های ناخوانده» کتابی بود که ما برای بلندخوانی انتخاب کردیم. همزمان با بلندخوانی کتاب، صدای باران، تق تق در را اجرا می‌کردیم. پس از بلندخوانی، از بچه‌ها خواستیم تا نمایش آن را اجرا کنند. آن‌ها حتی شخصیت‌هایی را به داستان اضافه کردند.

سپس، آموزش ریاضی‌آموز ادبی لولوپی را آغاز کردیم. بخشی از فعالیت‌ لولوپی سرزمین بهار است که رودخانه‌ای آن را به دو نیم کرده است که آن را آماده کردیم. عمو کوکو و میمول جان را معرفی و بلندخوانی آن را آغاز کردیم. فعالیت‌های این کتاب شامل شمارش اعداد، آموزش دور و نزدیک، ابعاد و اشکال است.

محل اجرا: خوانسار، کتابخانه صدرالواعظین

مربی: خانم‌ها رحمانی و معصومی