ریحانه عضوکتابخانه است، او قصه می‌نویسد بعد از پایان قصه اول اکنون قصه دوم را شروع کرده است. چند صفحه‌ای را که نوشته آورد و نشان من داد، بچه‌ها متوجه شدند به ریحانه گفتند خوش به حالت می‌توانی قصه بنویسی ما نمی‌توانیم.

یکی ازدخترها گفت: من قدرت تخیلم خیلی بالاست فقط می‌توانم تغییرصدا بدهم، وقتی عکس‌العمل بچه‌ها نسبت به این اتفاق را دیدم کتاب موش کتابخانه را برداشتم تا بلندخوانی کنم. اول در مورد نویسنده و نویسندگی صحبت کردیم. هنگامی که کتاب را بلندخوانی می‌کردم برایشان سوال بود مگر موش می‌تواند نویسنده باشد؟ در جواب یکی از بچه‌ها گفت: در تخیلشان موش نویسنده است.

بعد از اتمام بلندخوانی نمایش اجرا و یک کارتون برداشتند و آن را روی آیینه‌ای که داخل دیوار نصب بود چسباندند و بر روی آن نوشتند دیدار با نویسنده و عکس خود را داخل آیینه که می‌دیدند کلی می‌خندیدند.

مربی: حمیده رئیسی سیستانی

محل اجرا: کتابخانه لاله، علی‌آباد، جیرفت

بیشتر بخوانید: