فعالیت قبل از بلندخوانی:

اول کلی درباره اینکه هر کس چه پرنده‌ای داشته و اسمشان چیست صحبت کردیم بچه‌ها گفتند: بلدرچین و جوجه رنگی داشتند. هرکس یک‌چیز گفت و یکی گفت: یک‌بار حواسم نبود نشستم روی یک جوجه و درباره‌ی اینکه آیا تابه‌حال پرنده‌ای را اذیت کرده‌اند بحث و گفت‌وگو کردیم.

فعالیت حین بلندخوانی:

موقع بلندخوانی پرسیدم که چرا پرنده افتاده یکی گفت گربه چَنگش زده دیگری گفت زخمی شده و… و تا اتمام بلندخوانی سؤالاتی شد، بچه‌ها این کتاب را خیلی دوست داشتند و خیلی با آن ارتباط گرفتند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

بعد بلندخوانی یکم گفت‌وگو کردیم درباره انواع پرندگان چرخ ریسَک که در کتاب بود و بعد سه گزینه به بچه‌ها گفتم: یکی یکجا بسازیم برای غذای پرندگان، یکی کتاب علمی بخوانیم درباره پرندگان، یکی هم یک بازی انجام بدهیم مربوط به پرندگان که بچه‌ها گفتند: لانه بسازیم برای غذای پرندگان که با همکاری بچه‌ها با مواد بازیافتی مثل جعبه شیرینی و جای پنیر یکجا درست کردیم برای غذای پرندگان و بچه‌ها پرنده نقاشی کردند و آن را به بغل‌ها و روی قوطی پنیر چسباندیم و پایین جعبه یک نوشته نوشتند و هرکدام اثرانگشت خودشان را زدند و آن را در حیاط موسسه نصب کردیم.

مربی: نیلوفرمحمدی

محل اجرا: مرکز توانمندسازی زنان دایان، محله قلعه مرغی

بیشتر بخوانید: