کتاب چهار فصل را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی مشغول شعرخوانی همراه با آموزش نقاشی شدیم.

مربی: سمانه رضوانی

محل اجرا: کتابخانه کودک و نوجوان چیسکو،  روستا رمچاه، قشم

بیشتر بخوانید: