بلندخوانی کتاب بنفشه‌های عمو نوروز

فعالیت قبل از بلندخوانی:

راجع به عید نوروز و مراسم‌های نوروزی متفاوت در مناطق مختلف ایران صحبت کردیم. به‌خصوص درباره مراسم ( اول وه هارتان وه خیر) در منطقه خودمان با بچه‌ها گفت‌وگو کردیم و قرار شد برای جلسه‌ی بعدی بروند و قصه‌ی اول بهار را از پدربزرگ و مادربزرگ‌هایشان  بپرسند و بیاورند برای من بازگو کنند.

فعالیت حین بلندخوانی :

داستان کتاب در مورد ننه سرما که نماد فصل زمستان و عمو نوروز نماد فصل بهار است.

در هنگام بلندخوانی از بچه‌ها پرسیدم که چه فصلی را دوست دارند؟ که هرکدام بنا به طبع خودشان فصلی را گفتند. نماد فصل بهار در منطقه ما چه گلی هست؟ که در جواب گل‌های بنفشه، هلالِ رنگارنگ سوسن، نرگس و نیلوفر و… را گفتند.

هدف :شناخت ویژگی  فصل‌ها و پذیرش تنوع و احترام به تفاوت‌ها و یادگرفتن مفهوم نماد

فعالیت بعد از بلندخوانی:

با بچه‌ها نمایش ننه سرما را و عمو نوروز و عمو فیروز را اجرا کردیم و گروهی از بچه‌ها نیز نقاشی‌هایی از ننه سرما و عمو نوروز برایمان کشیدند.

و در آخر نیز حدود ۳۰ جلد کتاب به امانت برده شد.

مربیان: فریبا زارعی و هدی خاطری

مکان: کتابخانه ریجاب، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: