امروز به مناسبت روز جهانی کامیشیبای، همراه با کتابخانه‌های دیگر کتاب «به به لیمو و کاکلی» را در کتابخانه بلندخوانی کردیم و فعالیت‌های مربوط به آن را انجام دادیم تا سهم خود را در گسترش خواندن و مضمون این کتاب به جا آورده باشیم.

نشست بلندخوانی را تشکیل دادیم. ابتدا به معرفی نوع کتاب که مربوط به ژاپنی‌هاست و به معنای لغوی آن اشاره کردیم که یعنی نمایش با کاغذ.

معمولاً این کتاب برای سنین خردسال هست. اما امروز در کتابخانه‌ی ما از هر نوع مخاطبی حضور داشتند.

بنابراین درک مطالب این کتاب برایشان راحت بود. البته نوع کتاب برایشان جالب آمد.

در حین بلندخوانی با روش بارش مغزی پرسش‌هایی مطرح کردیم. از قبیل: چه چیزهایی هوا را آلوده میکند؟

راه‌هایی برای جلوگیری از آلودگی هوا مطرح شد و هر کدام از بچه به فراخور توانایی ذهنی خود به آن پاسخ دادند.

به امید روزهای پاک و سالم برای همه جانداران.

در آخر برای فعالیت‌های پس از بلندخوانی کتاب، بچه‌های کوچولو نقاشی مربوط به کتاب را کشیدند.
بچه‌های بزرگتر نیز روزنامه دیواری با مضمون کتاب با همکاری همدیگر درست کردند.

مربیان: فریبا زارعی و هدا خاطری

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان ریجاب، شهرستان دالاهو، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: