شما نیز می‌توانید با ورود به لینک زیر پشتیبان یکی از کلاس‌ها باشید:
https://khanak.org/AYGdQ
.
@khanak_org
.

این کمپین زیرمجموعه‌ای از برنامه‌ «با من بخوان» است که از اسفندماه ۱۳۹۷ به اجرا درآمده است. هدف از این کمپین گسترش برنامه‌ «با من بخوان» میان ترویج‌گران یا در کلاس‌های آموزگاران علاقه‌مند در مناطق محرومی است که مدرسه امکان تامین هزینه‌های اجرای برنامه را ندارد.

تاکنون از طریق این کمپین ۳۰ کلاس در منطقه‌های گوناگون ایران از جزیره‌های جنوبی ایران، لارک و دوربنی گرفته تا کوره‌پزخانه‌های محمودآباد و بیمارستان‌ها و… زیر پوشش قرار گفته‌اند و همچنین بیش از ۳۰ درخواست از سوی آموزگاران و ترویج‌گران برای پیوستن به کمپین ارسال شده است.

ادامه‌ی کار کمپین و گسترش آن به پشیبانی دوستداران کودکان وابسته است.