بلندخوانی و ترویج کتاب برای بچه‌های کولی ساکن حاشیه‌ی زابل

مربی: شهرکی مسرور

محل اجرا: حاشیه زابل، سیستان و بلوچستان

در حاشیه شهر زابل در روستای به نام امیر آباد بچه‌های چادرنشین زندگی می‌کنند که نسبت به همه چیز محروم و نیازمند محبتی اندک حتی خواندن یک کتاب هستند.

پس ما دست به کار شدیم و چند روزی‌ است به دیدن بچه‌ها می‌رویم و برایشان کتاب می‌خوانیم.

در روز اول کتاب جنگل برای همه را برایشان خواندیم و درمورد حیوانات جنگل و آسیب‌هایی که انسان‌ها به جنگل‌ها می‌زنند صحبت کردیم. در پایان بی‌نهایت شادی و نشاط در چهره‌های معصومشان دیده می‌شد.

با برخورد بد یک پسر بچه با دوستش فکر کردم کتاب مشت زن را برای بچه‌ها بخوانم تا نسبت به هم مهربان‌تر برخورد کنند.

در پایان بعد از خواندن کتاب از بچه‌ها قول گرفتم تا با همدیگر مهربان باشند و درنتیجه روز بعد یکی از دخترها به من گفت خانم ما از دیروز بچه‌های خوبی شدیم و باهم دعوا نکردیم.

مربی: خانم شهرکی مسرور، معلم مدرسه شهید غلامعلی شهرکی

محل اجرا: محل اسکان کولی‌ها، روستای امیرآباد، حاشیه زابل

بیشتر بخوانید: