قبل از جشن:

هر یک از مربیان ۶کلاس در دو نوبت صبح و بعدازظهر جهت ملکه ساختن المر در ذهن‌ بچه‌ها بحث و گفت‌وگو کردند و کتاب المر را خواندند سپس بچه‌ها به درست کردن کاردستی، کارت تبریک، کشیدن نقاشی و رنگ‌آمیزی کاربرگ المر پرداختند. در همین حال مطرح ساختن سؤالی از جانب بچه‌ها مبنی بر اینکه در این روز المر خودش را به رنگ فیلی درمی‌آورد و بقیه فیل‌های معمولی خودشان را به رنگ المر. آیا من می‌توانم کارت المر خودم را به رنگ فیلی دربیاورم چون المر در آن روز رنگ فیل‌های معمولی را دارد؟ مطرح ساختن این سؤال واقعاً جالب بود چون المر توانسته بود ذهن بچه‌ها را درگیر خود کند.
روز جشن مربیان مکان برگزاری جشن را با ریسه‌های کاردستی کاربرگ و کارت تبریکی المر تزئین نمودند سپس با حضور بچه‌ها جشن در دو نوبت صبح و بعدازظهر آغاز گردید.

در حین جشن:

گفت‌وگوی مربیان همراه بچه‌ها در رابطه با المر چگونگی گرفتن جشن المر و پرسش‌های گوناگونی از بچه‌ها صورت گرفت
سپس چند بازی گروهی با کمک‌مربی همراه بچه‌ها انجام شد.
نقش بزرگ المر بر روی دیوار نصب گردیده بود و بچه‌ها به‌صورت گروهی (۴نفرِ) با خورده‌های کاغذ رنگی با داشتن زمان تعیین‌شده المر را رنگ می‌کردند.
بازی دیگر بچه‌ها با هماهنگی دست، پا، چشم، تمرکز جسمی و فکری و تشخیص رنگ‌ توپ‌های رنگی گذاشته‌شده روی مچ‌بند دستشان از یک مکان مشخص‌شده به نقطه‌ای دیگر انتقال می‌دادند.
بعد از جشن از بچه‌ها با خوردن شیر و لقمه پذیرائی صورت گرفت و بچه‌ها با گفتن جمله‌ی المر تولدت مبارک به جشنشان پایان دادند.
محل اجرا: مؤسسه توانمندسازی مهر و ماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: